هر کدام از ما می کوشیم تا خلق و خوی و سرشت شریک زندگی خود را تغییر دهیم. برای این منظور گاهی اوقات صدایمان را بلند می کنیم اما اغلب موثر واقع نمی شود. سپس در کمال ادب و مهربانی از او تقاضا می کنیم در رفتارش تجدید نظر کند و در بسیاری از اوقات، کار ساز نیست. در مرحله بعد برای تغییر رفتارش به دلیل و برهان و منطق متوسل می‌شویم اما باز هم موثر واقع نمی شود. سپس می کوشیم با خرید هدیه‌ای او را به تجدید نظر در اخلاق و رفتارش بر انگیزیم اما تلاش‌مان بیهوده است. پس چه باید کرد؟ ساده است! به جای اینکه شریک زندگیتان را عوض کنید، خودتان را تغییر دهید.
تغییر در زندگی روزمره در طول یک شب اتفاق نمی افتد، ممکن است گفتن این مطالب از انجام دادنش آسان تر باشد. وقتی می کوشید خود را عوض کنید، حس می کنید که نیرویی مخالف آن، از عمق وجودتان در مقابل این تغییر ایستادگی می کند. خود را در این مرحله کنترل کنید. به هر حال نمی توانید یک شبه عوض شوید، زیرا هر چیز بتدریج تغییر می کند. تغییر ناگهانی تعادل و توازنتان را بر هم می زند و عدم تعادل روحی تان به خشم، دلخوری و سایر احساسات منفی منجر می شود، و این طور دقیق بر خلاف کاری است که قصد دارید انجامش دهید. برای خواندن ادامه ی مطلب بر روی " خودتان را تغییر کنید، زندگی تان تغییر می کند " کلیک کنید.