در این مقاله، خلاصه‌ی فصل پنجم از کتاب “راز شاد زیستن” اثر اندرو متیوس را ارائه می‌شود که در مورد یادگیری موفقیت از طبیعت است.

فیزیکدانان معتقدند جهان هستی، توده ی بزرگی از انرژی است که با سرعت های مختلف و گوناگونی، در حال ارتعاش است. وقتی فکری در مغز شما جرقه می زند، در حقیقت مغز شما انرژی و ارتعاش می سازد و طبق قانونی که نیوتن شرح داده برای هر عملی عکس العملی وجود دارد، بنابراین در ذهن ما هزاران اندیشه با هزاران عکس العمل وجود دارد پس بیایید طبیعت را الگوی خود قرار دهید و با دنبال کردن طبیعت اطرافمان به موفقیت برسیم.
هر انسان می تواند در طول روز، پنجاه هزار اندیشه خلق کند و هر کدام از آنان می تواند ایده ها و کار هایی که انجام می دهیم را خلق کند.
افلاطون درباره ی همین موضوع می گوید: واقعیت توسط ذهن خلق می شود و با تغییر ذهن، می توان واقعیت را تغییر داد و مارکوس اورلیوس در این زمینه می گوید: زندگی هر فرد ساخته ی اندیشه هایش است.
طبیعت، همواره کارهایش را به موقع انجام می دهد، درخت یک شبه رشد نمی کند، الماس یک هفته ای الماس نمی شود. پس برای ارزشمندی و باشکوه شدن، زمان لازم است. پس بیایید با یادگیری از طبیعت، مسیر رشد را همان طور که هست بپذیرید. زندگی ما باید در یک چرخه جریان داشته باشد. همان طور که بعد از زمستان سخت، بهار می آید. طبیعت هم گاهی اوقات نیاز به استراحت دارد همچون خاک. خرس ها و مارها هم به خواب زمستانی می روند، پس استراحت را یک نیاز و یک ضرورت بدانید، نه یک هدف و یادگیری از طبیعت را فراموش نکنید. شاید در همین موقع به این فکر بیفتید که حال باید چه کرد؟ طبیعت چگونه می تواند الگوی موفقیت ما شود؟ برای دیدن تمامی این پاسخ ها بر روی " یادگیری موفقیت از طبیعت " کلیک کنید.