برای باز نویسی ذهنتان برخلاف آنچه معمول و متعارف است، به جای این افراد و عوامل دیگر را مسئول و مسبب شرایط نامطلوب خویش معرفی کنید، نخست از خودتان شروع کنیداز برداشت ها، منش و انگیزه هایتان که درونی ترین بخش وجودتان است. به طور مثال اگر در روابط اجتماعی با فردی دچار مشکل هستید، پیش از آن که انگشت اتهام به سوی او نشانه روید، به قلمرو درونتان گام نهید و ببینید کاستی هایتان، در زمینه روابط عمومی چیست و چقدر در ایجاد مشکل نقش دارید.

عینک خود را بازبینی کنید

منظور از ضرورت خودشناسی چیست؟ خودشناسی به شما امکان می دهد از خودتان فاصله بگیرید و خود را به صورتی بنگرید، که گویی یک نفر دیگر هستید. سپس طرز تفکر، انگیزه ها، تاریچه زندگی، برنامه های ذهنی، اعمال، عادت ها و به طور کلی برداشت هایتان را بیازمایید تا ببینید که مبتنی بر واقعیت یا اصولند، یا ناشی از شرطی شدنها و اوضاع و شرایط.

باید عینکی که را که دنیا را از پشت آن می بینید برداشته و خود عینک را و چیز هایی را که تا کنون از طریق این عینک مشاهده می کردید ارزیابی کنید. به طور مثال اگر مغرور هستید، به غرور خود پی ببرید و اگر خود خواه، کارهای خود خواهانه تان را بشناسید، خلاصه خود شناسی آینه ای است که می توانید خویشتن را کاملا در آن بنگرید نه در چهره تان، بلکه هر آنچه که می اندیشید و احساس می کنید، انگیزه هایتان، علایق، خواست ها، و ترس هایتان، همه و همه را می توانید مشاهده کنید، این آینه، آینه روابط است : رابطه میان شما و والدینتان، آموزگاران، درختان، زمین و رابطه میان خود و اندیشه هایتان را می توانید مشاهده کنید. شاید شما عالی ترین مدارج دانشگاهی را گذرانده باشید اما اگر خود را نشناسید نادان ترین فرد هستید. خود شناسی باید هدف اصلی همه آموزش ها باشد. شاید بتوانید از حافظ، مولانا و سایر چهره های شاخص نقل قول کنید اما مادام که خود را نشناخته باشید همانند طوطی هستید که تنها واژه ها را بازگو می کند. خود شناسی سر آغاز خردمندی است. در این قلمرو همه چیز وجود دارد زیرا همه کوشش های آدمی را در بر می گیرید. برای خواندن ادامه ی مطلب بر روی " ضرورت خود شناسی " کلیک کنید.


منبع: آکادمی فرجی، آموزش موفقیت شغلی و درآمد اینترنتی