در قرن 21 بازی عوض شده است و باید با تغییراتی که در دنیای اطرافمان می افتد، هم سو شویم. آنچه دیروز مفید و راهگشا به حساب می آمد، امروز کهنه و منسوخ است.   روزی آلبرت انیشتن در حال نظارت بر امتحان دانشجویان فیزیک بود که یکی از دانشجویان  بلند شد و گفت: استاد سوالات امتحانی امسال کاملا مشابه سوالات سال گذشته است. انیشتین پاسخ داد: آری اما امسال پاسخ ها تفاوت کرده است. در عصر کنونی تنها افراد و شرکت هایی موفقند و گوی سبقت را از رقبایشان می ربایند که به اطلاعات و یافته های جدید مجهز شوند. زیرا تغییر در قرن 21 چنان سریع است که بسیاری از تولیدات و خدماتی که چند سال پیش به طرزی موفقیت آمیز مطابق سلیقه مصرف کننده بود و نیاز او را بر آورده می کرد، امروز دیگر  به کار نمی آید.

ما می توانیم با استفاده از استعدادهای خدادادی مان، نتایج بهتری را داشته باشیم و کارهای نو و خلاقانه انجام دهیم. البته این کار فقط از یک ذهن باز و خلاق سر چشمه می گیرد. پس پیوسته بکوشید تا  روزی یک پیشرفت هر چند کوچک و ناچیز به دست آورید. پیشرفت های کوچک و تدریجی اما دائم و پیوسته، کیفیت کار و زندگی شما را بعد از مدتی متحول می کند و بالا می برد.

دیل کارنگی یکبار گفت: “از این نترسید که بهترین و بیشترین تلاشتان صرف کارهای به ظاهر جزیی می شود، اگر کارهای کوچک را به خوبی انجام دهید، کارهای بزرگ، خود به خود به جایی که باید برسد می رسند”. در این راستا باید مراقب باشید که  در دام و تله های روزمرگی گرفتار نشوید  که در این صورت تغییر در قرن  21 شما را حتما نابود خواهد کرد. باید یقین حاصل کنید که فکر و اندیشه ها، اوضاع و شرایط ما، هر چند کوچک اما نسبت به دیروز ارتقا یافته است. حالا اگر به دنبال پیشرفت در قرن 21 هستید روی  " ضرورت تغییر در قرن 21 " کلیک کنید.  


منبع: آکادمی فرجی، آموزش موفقیت شغلی و درآمد اینترنتی