[http://www.aparat.com/v/2fuYR]

در این مطلب در مورد رابطه بین شادی و موفقیت صحبت می کنم. شاید اکثر شما فکر کنید که برای اینکه ما یک انسان شادی باشیم اول باید سخت تلاش کنیم و موفق بشویم و بعد از آن به ثروت برسیم تا آن موقع، شاد شویم. این حالتی است که وقتی من با اکثر افراد صحبت می کنم و از آن ها می پرسم که چرا انسان شادی نیستید، در جواب به من می گویند که مگر می شود من شاد باشم، من که هیچ چیزی ندارم. من اول باید پولدار شوم تا بعد از آن بتوانم شاد باشم.نکته ی اصلی همین جا هست. تحقیقات زیادی روی این موضوع انجام شده است و اثبات شده که چرخه ی سخت کوشی، موفقیت، شادی، یک چرخه معیوبی است که قطعا شما را به موفقیت نمی رساند. شما در صورتی موفق خواهید شد که اول انسان شادی باشید.   شما باید انسانی پر انرژی و سخت کوش باشید و انرژی لازم برای رسیدن به موفقیت را داشته باشید. تازه آن موقع است که شانس شما برای موفقیت وجود دارد و شانس شما بسیار بیشتر می شود. بنابراین اول باید شاد بود و پس از آن سخت تلاش کرد و در نهایت، به موفقیت ختم می شود.  شادی لازمه موفقیت و شاد بودن کلید موفقیت است. علت این بد فهمی که خیلی از ما به آن دچار شده ایم به این برمی گردد که  تعریف اشتباه از شادی و موفقیت داریم.

 اجازه بدهید از شما یک سوال بپرسم: فرض کنید که شما یک ماشین مدل بالا دارید که می تواند با سرعت بسیار بالا در مسیر حرکت کند. حالا سوال اینجاست که اگر آن ماشین شما بنزین نداشته باشد، می تواند حرکت کند؟ به نظر شما این سوال چه ربطی به شادی دارد؟ پس اگر می خواهید بدانید که شادی واقعی چه تاثیری بر روی موفقیت دارد. روی"رابطه ی شادی و موفقیت " کلیک کنید.


منبع: آکادمی فرجی، آموزش موفقیت شغلی و درآمد اینترنتی