این اهداف ماست که زندگی ما را تعیین می کنند. داشتن هدف، جزئی از زندگی و طبیعت انسان است و اینکه هدفتان چیست اهمیتی ندارد. فقط بدانید که هدف دارید، همین برای شروع کافیست.

اهمیت ویژه هدفگذاری در زندگی 

همه ی ما می دانیم که وقتی می خواهیم هدفی را انتخاب کنیم باید اصول و نحوه ی انتخاب تان را بدانید. در واقع فراموش نکنیم که هیچ چیز در یک خط مستقیم حرکت نمی کند. بدون شکست ها و چالش ها نمی توانید به هدفی که می خواهید برسید. در حقیقت مهم ترین چیز رسیدن به هدف اصلی نیست، بلکه آموختن چیز های  بیشتر در رشد کردن و به کمال رسیدن در مسیر موفقیت به اهدفمان است. اهمیت هدفگذاری در زندگی بدین معناست که در پایان مسیر، شما چیزی یاد گرفته باشید یا چیزی در زندگی تان تغییر کرده باشد و چه شخصی شده باشید. اگر اهداف تعیین شده ای در ذهن دارید، افکارتان شما را یاری می کند که بر روی آن اهداف متمرکز شوید. اما اگر بی هدف باشید، افکارتان باز هم بر روی چیز هایی بیهوده تمرکز می کند.

محدودیتها

خیلی اوقات در مسیر اهدافتان با محدودیت هایی مواجه می شوید و به خود تلقین می کنید که من نمی توانم. پس باید به شما بگویم که ادیسون یکی از بزرگترین کار آفرینان آمریکایی از مدرسه اخراج شد یا فیزیکدان بزرگ قرن اخیر یعنی انیشتن تا اوایل دبیرستان از فیزیک متنفر بود، پس باید بدانید که هر ادیسون یا هر انیشتنی در همان قدم اول موفق نشدند. مشکلات همواره مانند سنگ های بزرگی در راه ما سبز می شوند، پس ما در هنگام مواجه شدن با آنها باید امیدوار و مثبت اندیش باشیم. حال اگر از مطلب مان خوشتان آمده است برای خواندن ادامه ی مطلب بر روی " اهمیت هدف گذاری در زندگی " کلیک کنید.


منبع: آکادمی فرجی، آموزش موفقیت شغلی و درآمد اینترنتی