امروز می خواهم در مورد ۹ رفتار جادویی برای کشف حس شادی در زندگی با شما صحبت کنم. از شما خواهش می کنم به تک تک این موارد به دقت فکر کنید و سعی کنید آن ها را در زندگی خود عملی کنید تا به کلید اصلی موفقیت یعنی شادی دست یابید.            
1. زندگی  شما وقتی تغییر می کند، که خود شما تغییر کنید
در یکی از مقالاتی که قبلا خواندم به نقل از مردی آمده بود: “من همانند بسیاری از مردمان دیگر سعی کرده ام در خلال 25سال گذشته همسرم را تغییر دهم. مثل دیگران امیدوار بودم که روزی در این زمینه موفق خواهم شد. در یکی از روزها که بخت با من یار بود، 25 دقیقه با خودم خلوت کردم، به ندای درونم گوش فرا دادم و تصمیم گرفتم خودم را عوض کنم، و پس از انجام این کار، اکنون با شادی واقعی زندگیم را سپری می کنم. بنابراین تصمیم گرفتم خودم را تغییر دهم. در نتیجه تمام خواسته ها و آرزوهایم در دسترسم قرار گرفت”. پس ما نیز باید یادمان باشد که به جای تمرکز بر تغییر چیزهایی که در اختیار ما نیست، خودمان را تغییر دهیم. چون تنها چیزی که صد در صد در اختیار ماست، خود ما هستیم. این بهترین راه برای رشد و پیشرفت و در آغوش کشیدن حس شادی واقعی است، حال اگر به دنبال رفتار ها و عادت های دیگر هستید بر روی " ۹ تصمیم جادویی برای در آغوش کشیدن شادی واقعی " کلیک کنید.