[http://www.aparat.com/v/6xwNX]

افرادی که به دنبال موفقیت هستند را  می توان به ۴ دسته تقسیم کرد:

1. افرادی که به اصول موفقیت رعایت نمی کنند:

 هنگامی که با این افراد راجع به اصول موفقیت صحبت می کنید، می گویند که اصول موفقیتی وجود ندارد و انسان باید هر کاری که می تواند انجام دهد و بقیه اش به شانس و اقبال بستگی دارد. انسان هایی که بیشتر به شانس اعتقاد داشته باشند، تقریبا هیچ وقت نمی توانند به نتایج خیلی بزرگی در زندگیش برسد و آن ها در جواب سوال چرا موفق نمی شوید؟ می گویند: ما شانس نداریم. در صورتی که نمی دانند چه باور های محدود کننده ای دارند.

2. افرادی که موفقیت را به خود تزریق می کنند:

این دسته از افراد در مورد موفقیت بسیار صحبت می کنند و در سمینارهای زیادی هم شرکت می کنند، ولی در همین حد باقی می مانند و پس از آن دیگر به دنبال موفقیت نمی روند و فقط با شرکت در این سمینار های موفقیتی برای لحظه ای حال خود را خوب می کنند و آن ها نمی دانند که هیچ علمی بدون عمل به درد نمی خورد و جز وقت تلف کردن کار دیگری نمی کنند.

3. افرادی که پشتکار قوی برای ادامه ی مسیر ندارند:

این دسته از افراد باز نسبت به دسته ی دوم وضعیت بهتری دارند. آن ها کتاب های موفقیتی را می خوانند و دوره های آموزشی مناسب را تهیه می کنند و حاضر هستند برای آینده ی خود سرمایه گذاری کنند، اما بعد از چند مدت عمل کردن را رها می کنند و به زندگی عادی خود بر میگردند زیرا آنان از قدرت تحمل و تلاش بی بهره اند و نمی توانند در چالش ها و سختی ها دوام بیاورند و یکی از اساسی ترین اصول موفقیت تلاش است.

۴. افرادی که هم اطلاعات خود را بالا می برند و هم عمل کننده هستند:

 این افراد رویاهای خود را تبدیل  به اهداف می کنند و بعد اهداف خود را تبدیل به برنامه های عملی می کنند و سپس با پشتکار و سماجت آن کاری را که باید انجام دهند را عملی می کنند. ما نیز می خواهیم شما جزو دسته ی چهارم باشید و با یافتن اهداف خود و کشف اشتیاق به سوی آن حرکت کنید و در نهایت به موفقیت برسید.


منبع: آکادمی فرجی، آموزش موفقیت شغلی و درآمد اینترنتی