در این مقاله، خلاصه‌ی فصل دوم کتاب “راز شاد زیستن” اثر اندرو متیوس ارائه می‌شود که در مورد  زندگی در زمان حال است. هرچه که ما داریم همین زمان حال است. آرامش ذهن و روح ما به این بستگی دارد، که چگونه از زمان حال خود استفاده کنیم و بهره بگیریم.   یکی از موارد کودکی این است که کودکان کاملا در زمان حال زندگی می کنند. درواقع   زندگی در زمان حال معنایش این است که ما از انجام کار به خاطر خود کار لذت ببریم، نه از نتیجه ای که بعدا عاید ما می شود.  تا زمانی که در زمان حال زندگی کنیم ترس و نگرانی به ما نزدیک نخواهد شد. اصولا ترس مربوط به حوادثی می شود که شاید در آینده اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر باید کوشش و تلاش کنیم و مشغول انجام کاری باشیم، بدون اینکه نگران باشیم آیا تلاش و فعالیت، شایسته خواهد بود یا خیر.حال اهمیت زندگی در زمان حال را فهمیدید؟ اگر می خواهید ترفند ها و دستور العمل های زندگی در زمان حال را بدانید، بر روی " زندگی در زمان حال " کلیک کنید.


منبع: آکادمی فرجی، آموزش موفقیت شغلی و درآمد اینترنتی